Tuesday, 2 April 2013

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Αυτισμό

Ο αυτισμός αποτελεί μία δια βίου αναπτυξιακή αναπηρία που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της ζωής. Το ποσοστό του αυτισμού σε όλες τις περιοχές του κόσμου είναι μεγάλο και έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στα παιδιά, τις οικογένειές τους, τις κοινότητες και τις κοινωνίες.

Καθ΄ολη τη διάρκεια της ιστορία της, η οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών έχει προωθήσει τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Το 2008, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τέθηκε σε ισχύ, επιβεβαιώνοντας τη θεμελιώδη αρχή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε ομόφωνα την 2η μέρα του Απριλίου, ως
Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Αυτισμό (A/RES/62/139) με σκοπό να τονίσει την ανάγκη να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των παιδιών και των ενηλίκων που πάσχουν από τη διαταραχή, ώστε να μπορούν να έχουν μια πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Ιστορικό

Ο αυτισμός αποτελεί μία δια βίου αναπτυξιακή αναπηρία που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της ζωής. Προκύπτει από μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και επηρεάζει κυρίως παιδιά και ενήλικες σε πολλές χώρες, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, προβλήματα με τη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία και περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.

Το ποσοστό του αυτισμού σε όλες τις περιοχές του κόσμου είναι μεγάλο και έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στα παιδιά, τις οικογένειές τους, τις κοινότητες και τις κοινωνίες.

Μπορεί να φέρει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες για τις οικογένειες, δεδομένης της έλλειψης πόρων για την υγεία που παρατηρούνται συχνά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο στιγματισμός και οι διακρίσεις που συνδέονται με αυτές τις ασθένειες εξακολουθούν να να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Η απουσία των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και άλλων ψυχικών διαταραχών μεταξύ των παιδιών από τους καταλόγους των κύριων αιτιών θανάτου έχει συμβάλει στη μακροχρόνια παραμέληση τους τόσο από δημόσιους φορείς χάραξης πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και των χορηγών.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2008. Σκοπός της αποτελεί η προώθηση, η προστασία και η διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών από όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και την προώθηση του σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους. Αποτελεί ένα στερεό μέσο για την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μίας κοινωνίας στοργικής για όλους που να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό μπορούν να έχουν μία πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε ομόφωνα τη 2α Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Αυτισμό (A/RES/62/139) με σκοπό να τονίσει την ανάγκη να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των παιδιών και των ενηλίκων που πάσχουν από τη διαταραχή.


Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα κ. Ban Ki-moon  

Η  Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Αυτισμό κατόρθωσε να στρέψει  μεγαλύτερη διεθνή προσοχή προς τον αυτισμό και τις άλλες αναπτυξιακές διαταραχές που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

Η τρέχουσα σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενέκρινε νέο ψήφισμα για το θέμα αυτό, που καταδεικνύει τη δέσμευση στο να βοηθήσει τις οικογένειες και τα άτομα. Το ψήφισμα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και άλλους φορείς για την ενίσχυση της έρευνας και στο να επεκτείνουν το έργο τους στην υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση και άλλες βασικές υπηρεσίες. 

Η εκτελεστική επιτροπή της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία θα λάβει επίσης αποφάσεις πάνω στο θέμα των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού κατά την προσεχή σύνοδο του Μαΐου. 

Αυτή η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του στίγματος, και της στήριξης λόγω της έλλειψης ενημέρωσης και ανεπαρκών δομών προστασίας και στήριξης. Η τρέχουσα έρευνα δείχνει ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό δημιουργώντας συνθήκες για την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στις ικανότητές τους. Τώρα είναι η ώρα να εργαστούμε για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους. 

Η Γενική Συνέλευση θα αποτελέσει μια υψηλού επιπέδου συνάντηση στις 23 Σεπτεμβρίου για να εξετάσει τις συνθήκες πάνω από ενός δισεκατομμυρίου ατόμων με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Ελπίζω ότι οι ηγέτες θα αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να κάνουν μια σημαντική διαφορά που θα βοηθήσει αυτά τα άτομα και την ανθρώπινη οικογένειά μας ως σύνολο. 

Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χέρι-χέρι με τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, βοηθώντας τους να καλλιεργήσουν τις δυνάμεις τους, ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, ώστε να μπορούν να έχουν παραγωγικές ζωές που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τους. 

No comments:

Post a Comment