Thursday, 4 April 2013

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Συνδρομής στη Δράση κατά των Ναρκών

Στις 8 Δεκεμβρίου 2005, η Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι η 4η Απριλίου κάθε έτους πρέπει να θεωρείται ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Συνδρομής στη Δράση κατά των Ναρκών.

Απηύθυνε έκκληση για τη συνέχιση των προσπαθειών από τα κράτη, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών οργανώσεων, να προωθήσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη της εθνικής δράσης κατά των ναρκών σε χώρες, όπου οι νάρκες και τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου αποτελούν μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την υγεία και τη ζωή του άμαχου πληθυσμού, ή ένα εμπόδιο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 
Δάνεισε το πόδι σου!

Για να σηματοδοτήσει την 14η επέτειο από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Κατάργηση των  Ναρκών, η Διεθνής Εκστρατεία για την Απαγόρευση των Ναρκών, σε συνεργασία με το Arcangeles Fundacion, ξεκίνησε το 2013 την παγκόσμια δράση με τίτλο "Δάνεισε το πόδι σου!".  

Ιστορικό
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει για την καθολικότητα των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν αυτά τα καθεστώτα και την ανάπτυξη νέων διεθνών μέσων για την προστασία των αμάχων από τις μάστιγες των ναρκών και των εκρηκτικών καταλοίπων του πολέμου. Αναλαμβάνει το έργο αυτό, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη, την κοινωνία των πολιτών, τη δράση κατά των ναρκών και των διεθνών οργανισμών.
Δεδομένου ότι η Σύμβαση για την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά του Προσωπικού και για την Καταστροφή τους, τέθηκε προς υπογραφή, το 1997, 156 χώρες έχουν επικυρώσει ή προσχωρήσει σε αυτή. Περισσότερες από 41 εκατομμύρια αποθηκευμένες νάρκες κατά προσωπικού έχουν καταστραφεί, καθώς και την παραγωγή, την πώληση και μεταβίβαση στην ουσία έχουν σταματήσει. Η 1η Μαρτίου 2009 σηματοδότησε τη 10η επέτειο από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και η δεύτερη διάσκεψη αναθεώρησης πραγματοποιήθηκε αργότερα, το 2009 στην Cartagena, της Κολομβίας.
Εκτός από τις νάρκες κατά του προσωπικού, οι προκλήσεις παραμένουν σε σχέση με όλα τα άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου. Στις 12 Νοεμβρίου 2006, ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου V σχετικά με τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου από τη Σύμβαση για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα και επανέλαβε την έκκλησή του για την καθολικότητα και την εφαρμογή του. Τον Δεκέμβριο του 2008, ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το άνοιγμα υπογραφή της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς, η οποία διαθέτει σήμερα 98 υπογραφές και 14 επικυρώσεις και αποδοχές και ενθαρρύνει την ταχεία έναρξη ισχύος της.

Καθοδηγούμενη από τη διυπηρεσιακή πολιτική της, η Mine Action Team του ΟΗΕ, που αποτελείται από 14 τμήματα, υπηρεσίες, ταμεία και προγράμματα, και 3 φορείς σε ρόλο παρατηρητή, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, το Γραφείο Νομικών Θεμάτων και το Ινστιτούτο Ερευνών για τον Αφοπλισμό του ΟΗΕ, συνεχίζουν τις προσπάθείες του με σκοπό να διασφαλιστεί η συνοχή του όλου συστήματος σε όλους τους πυλώνες δράσης κατά των ναρκών και με  δραστηριότητες που ενδυναμώνουν τη προσέγγιση "Ένας Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών" με πλήρη σεβασμό των ατομικών ρόλων και ευθυνών και του συγκριτικού πλεονεκτήματος του καθενός από τα μέλη της ομάδας, μέσα από τακτικές συναντήσεις της Διατμηματιμκής Ομάδας Συντονισμού για την Δράση κατά των Ναρκών στα κύρια επίπεδα εργασίας.
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ωςστρατηγικό στόχο να εργαστούν σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τους μη κρατικούς φορείς, τις επηρεαζόμενες κοινότητες, και σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τους χορηγούς, τον ιδιωτικό τομέα, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και άλλους για να μειώσουν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικο-οικονομικές απειλές που προέρχονται από τα ναρκοπέδια και τα εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου, σε σημείο όπου η δράση των Ηνωμένων Εθνών κατά των ναρκών να μην είναι πλέον απαραίτητη.  

Οι δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών για δράση κατά των ναρκών καθοδηγείται από τέσσερις στρατηγικούς στόχους που προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκών για την περίοδο 2006-2010:
  • μείωση των θανάτων και των τραυματισμών τουλάχιστον κατά 50%, μείωση των κινδύνων για τη ζωή της κοινότητας και επέκταση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τουλάχιστον 80% στις πιο σοβαρά επηρεαζόμενες κοινότητες
  • ολοκλήρωση της δράσης κατά των ναρκών η οποία χρειάζεται εθνικά σχέδια ανάπτυξης και ανοικοδόμησης και κατάρτισης προϋπολογισμών σε τουλάχιστον 15 χώρες
  • βοήθεια προς την ανάπτυξη εθνικών θεσμικών οργάνων για τη διαχείριση των ναρκών ξηράς / εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου και για την ίδια χρονική περίοδο
  • προετοιμασία για προβλεπόμενη ικανότητα ανταπόκρισης σε τουλάχιστον 15 χώρες 

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon.για το 2013
 
Η εξάλειψη της απειλής των ναρκών και των εκρηκτικών καταλοίπων του πολέμου είναι μια ζωτικής σημασίας προσπάθεια που προωθεί την ειρήνη, επιτρέπει την ανάπτυξη, υποστηρίζει τα έθνη σε μεταβατικό στάδιο και σώζει ζωές.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συνεχίζει να παρέχει ευρεία υποστήριξη για εκατομμύρια ανθρώπους στο Αφγανιστάν, την Καμπότζη, την Κολομβία, το Λάος, το Λίβανο, το Νότιο Σουδάν και αλλού. Όμως, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος, και νέα σύνορα για δράση έχουν προκύψει, κυρίως στη Συρία και το Μάλι, όπου η ανθρωπιστικές καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση εκρηκτικών όπλων σε κατοικημένες περιοχές αυξάνεται. 

Ενθαρρύνομαι από το γεγονός ότι 161 κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από την Σύμβαση Απαγόρευσης των Ναρκών του 1997. Επιπλέον, 111 έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς, και 81 κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο V για τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου της Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα. 127 χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.


Απευθύνω έκκληση για οικουμενική προσχώρηση σε αυτές τις σημαντικές συνθήκες. 

Τα προγράμματα δράσης κατά των ναρκών του ΟΗΕ συνεχίζουν να δημιουργούν χώρο για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες ανακούφισης, ειρηνευτικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, επιτρέποντας στο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών να συμβάλλει στην ανάπτυξη και των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων στο να επιστρέψουν οικειοθελώς στα σπίτια τους. Η 2013-2018 Στρατηγική για Δράση κατά των Ναρκών του ΟΗΕ θέτει μια σειρά από βήματα προς την κατεύθυνση ενός ασφαλέστερου κόσμου όπου τα άτομα και οι κοινότητες μπορούν να επιδιώξουν την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και οι επιζώντες να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα ​​μέλη των κοινωνιών τους.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει δεσμευθεί σοβαρά με τη δική μου την ευαισθητοποίηση για τη δράση κατά των ναρκών σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την απειλή των ναρκών και άλλων κατάλοιπων του πολέμου.No comments:

Post a Comment