Thursday, 6 November 2014

6 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος κατά τη Διάρκεια Πολέμων & Ενόπλων Συγκρούσεων

Το περιβάλλον παραμένει η "σιωπηλή απώλεια" των πολέμων, όπως αποδεικνύεται δυστυχώς από τις επιπτώσεις από τον πόλεμο κατά τον τελευταίο μισό αιώνα. Το περιβάλλον έχει καταστραφεί σε όλα τα στάδια από την παραγωγή όπλων μέσω των προετοιμασιών για τον πόλεμο και τη μάχη. Ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, το περιβάλλον έχει υποστεί ζημιά, είτε απευθείας από τις βόμβες που συνδέονται με τη καταστροφή του, ή έμμεσα από τις λεηλασίες και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των ανθρώπων, ή από τη φθορά και την κατανομή των θεσμών και την έλλειψη διακυβέρνησης. 

Αυτές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απειλούν την ανθρώπινη υγεία, τα νοικοκυριά και την ασφάλεια έχουν πραγματικές δυνατότητες να υπονομεύσουν την οικοδόμηση της ειρήνης μετά τη σύγκρουση. Από το 1999, το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών έχει πραγματοποιήσει πάνω από 20 αξιολογήσεις μετά τις συγκρούσεις με τη χρήση εξελιγμένων επιστημονικών εργαλείων για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ένοπλης σύγκρουσης και προτείνει κατάλληλους τρόπους για την ανάκαμψη του.


Στις 5 Νοεμβρίου 2001, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 6η Νοεμβρίου κάθε έτους ως τη Διεθνή Ημέρα για την Αποτροπή της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος κατά τη Διάρκεια Πολέμων και Ενόπλων Συγκρούσεων.

Παρόλο που η ανθρωπότητα πάντα θεωρούσε ως θύματα πολέμου τους νεκρούς, τους τραυματισμένους στρατιώτες και τους αμάχους.  τις κατεστραμένες πόλεις και τις ζωές των ανθρώπων, το περιβάλλον συχνά παραμένει ένα θύμα δίχως να του δίνεται καμία σημασία. Πηγές νερού έχουν ρυπανθεί, οι καλλιέργειες πυρπολούνται, τα δάση αποψιλώνονται, το έδαφος δηλητηριάζεται, και τα ζώα θανατώνονται για να αποκτήσουν οι αντίπαλες δυνάμεις στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει ότι κατά τα τελευταία 60 χρόνια, τουλάχιστον το 40% όλων των εσωτερικών συγκρούσεων έχουν συνδεθεί με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, πόρων υψηλής αξίας, όπως η ξυλεία, τα διαμάντια, ο χρυσός και το λάδι, ή σπάνιων πόρων, όπως η εύφορη γη και το νερό. Επίσης σε ότι αφορά συγκρούσεις που αφορούν τους φυσικούς πόρους έχει βρεθεί επίσης να είναι δύο φορές πιο πιθανό να υποτροπιάσουν.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποδίδει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση ότι η δράση για το περιβάλλον αποτελεί μέρος της πρόληψης των συγκρούσεων, της διατήρησης της ειρήνης και της οικοδόμησης στρατηγικών πράξεων για την την ειρήνη-διότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη, εάν οι φυσικοί πόροι που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τα οικοσυστήματα καταστρέφονται.

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon για το 2014

Το περιβάλλον εδώ και καιρό αποτελεί να σιωπηλό θύμα του πολέμου και των ενόπλων συγκρούσεων. Από τη μόλυνση του εδάφους και την καταστροφή των δασών για τη λεηλασία των φυσικών πόρων και την κατάρρευση των συστημάτων διαχείρισης, οι περιβαλλοντικές συνέπειες του πολέμου είναι συχνά εκτεταμένες και καταστροφικές.

Οι ένοπλες συγκρούσεις γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, και απαιτούν λύσεις που καλύπτουν τις βασικές αιτίες. Ζητήματα όπως αυτά της φτώχειας, της ευπάθειας στις κλιματικές αλλαγές, της εθνοτικής περιθωριοποίηση και της διαφανούς, βιώσιμης και δίκαιης διαχείρισης των φυσικών πόρων πρέπει να θεωρούνται εντός και παράλληλα με τις ειρηνευτικές συμφωνίες, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες.


Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα, ας επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις του πολέμου, και να αποτρέψουμε τις μελλοντικές συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους. Αυτές οι προκλήσεις είναι ακόμη πιο επιτακτικές καθώς η διεθνής κοινότητα διατυπώνει την μετά το 2015 ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, από το διάλογο και τη διαμεσολάβηση για την προληπτική διπλωματία, για να κρατήσουμε την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μακριά από την τροφοδοσία και χρηματοδότηση των ενόπλων συγκρούσεων και της αποσταθεροποίησης των εύθραυστων θεμελίων της ειρήνης. 

Ας αναπτύξουμε λύσεις που περιλαμβάνουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες και να αξιοποιήσουμε τη συλλογική μας γνώση για να προωθήσουμε την καλή διαχείριση του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος της οικοδόμησης της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.


No comments:

Post a Comment