Tuesday, 8 October 2013

7 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Οικισμών

Με το ψήφισμα 40/202 της 17ης Δεκεμβρίου 1985, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους ως τη Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Οικισμών (Παγκόσμια Ημέρα Στέγασης). 

Για το έτος 2013, τα Ηνωμένα Έθνη επέλεξαν το θέμα Αστική Κινητικότητα, επειδή η κινητικότητα και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες είναι απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία των πόλεών μας καθώς και των πόλεων που βρίσκονται σε ανάπτυξη και επέκταση. Η προσβασιμότητα των πόλεων ενθαρρυνθεί τη στροφή σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και ενθαρρύνει όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να μη χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους αλλά τρένα, λεωφορεία, ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμια. 


Αλλά η κινητικότητα είναι κάτι περισσότερο από τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιούμε. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς να φέρουμε μαζί τους ανθρώπους και τους τόπους, δημιουργώντας πόλεις που να επικεντρώνονται στην προσβασιμότητα και στη βέλτιστη αστική πυκνότητα και όχι απλώς στην αύξηση του μήκους των αστικών μεταφορικών υποδομών. 

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να πάνε στη δουλειά, το σχολείο, τα νοσοκομεία και στους χώρους αναψυχής γρήγορα και με ασφάλεια. Το δικαίωμα στη κινητικότητα οδηγεί στην αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στο να γίνει μια πόλη πιο ελκυστική για όλους τους χρήστες-από τους επενδυτές για τους επισκέπτες και τους κατοίκους. Σε αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Οικισμών ας δεσμευτούμε για να κάνουμε τις πόλεις μας προσβάσιμες σε όλους. 


Για περισσότερο από μισό αιώνα, οι περισσότερες χώρες έχουν βιώσει ταχεία αστική ανάπτυξη και αυξημένη χρήση των μηχανοκίνητων οχημάτων. Αυτό έχει οδηγήσει στην άναρχη δόμηση και στην ακόμη υψηλότερη ζήτηση για ταξίδια με μηχανοκίνητα μέσα, με μια σειρά από περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αιτία της κακής υγείας λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργείται από μη βιώσιμα συστήματα μεταφορών είναι υπεύθυνη για την οικονομία και την παραγωγικότητα και αποτελεί σημαντικό κόστος για τα άτομα και για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Οι προκλήσεις αυτές γίνονται πιο έντονες στις αναπτυσσόμενες πόλεις. Περίπου το 90% της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες δεκαετίες. 

Αυτές οι πόλεις έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της «φτώχειας των μεταφορών». Εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται τα οφέλη της δημόσιας ή ιδιωτικής μεταφοράς, λόγω του κόστους. Τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι συχνά αποκλείονται από την πρακτικότητα της χρήσης αυτής. Και η ασφάλεια αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για πολλές γυναίκες, τους εφήβους  και τις μειονότητες που γίνονται ευάλωτες λόγω της πίστης ή της εθνικότητας.

Η κινητικότητα δεν είναι απλώς ένα ζήτημα της οικοδόμησης μεγαλύτερων δρόμων. Πρόκειται για την παροχή κατάλληλων και αποτελεσματικών συστημάτων που να εξυπηρετούν τους περισσότερους ανθρώπους με τον καλύτερο και πιο δίκαιο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει την ενθάρρυνση της μετάβασης από τη χρήση αυτοκινήτων στη μετακίνηση με τρένα, λεωφορεία και ποδήλατα, και στο να φέρει πιο πολλούς πεζούς σε καλά φωτισμένα πεζοδρόμια.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να πάνε στη δουλειά, στο σχολείο, τα νοσοκομεία και σε χώρους αναψυχής γρήγορα και με ασφάλεια. Η κινητικότητα θα πρέπει να είναι το δικαίωμα για την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, για αύξηση της παραγωγικότητας και να γίνει μια πόλη ελκυστική για όλους τους χρήστες - από τους επενδυτές για τους επισκέπτες και τους κατοίκους.

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν στοιχείο κεντρικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη. Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Οικισμών ας δεσμευτούμε στο να κάνουμε τις πόλεις μας προσβάσιμες σε όλους.
No comments:

Post a Comment