Monday, 16 September 2013

16 Σεπτεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος


To Θέμα για το 2013: Μια υγιής ατμόσφαιρα, το μέλλον που θέλουμε

Το 1994, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε τη 16η Σεπτέμβρη ως τη Διεθνής Ημέρα για τη Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος, τιμώντας την ημερομηνία της υπογραφής, το 1987, του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ψήφισμα 49/114).Τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να αφιερώσουν την ημέρα αυτή στην προώθηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους στόχους του πρωτοκόλλου και τις τροποποιήσεις του. Η στιβάδα του όζοντος, μια εύθραυστη ασπίδα φυσικού αερίου, προστατεύει τη Γη από τα επιβλαβή τμήματα των ακτίνων του ήλιου, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.

Η σταδιακή κατάργηση των ελεγχόμενων χρήσεων ουσιών που καταστρέφουν το όζον και οι σχετικές μειώσεις έχουν όχι μόνο βοηθήσει στη προστασία της στιβάδας του όζοντος για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές, αλλά έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εξάλλου, έχει προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα περιορίζοντας την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία να φτάσει στη γη.

Μια σειρά από ευρέως χρησιμοποιούμενα χημικά έχουν βρεθεί να είναι εξαιρετικά επιζήμια για τη στιβάδα του όζοντος . Οι αλογονάνθρακες είναι χημικές ουσίες στις οποίες ένα ή περισσότερα άτομα άνθρακα συνδέονται με ένα ή περισσότερα άτομα αλογόνου (φθόριο, χλώριο, βρώμιο ή ιώδιο). Οι αλογοάνθρακες που περιέχουν βρώμιο συνήθως έχουν πολύ υψηλότερο δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) από εκείνους που περιέχουν χλώριο. Οι τεχνητές χημικές ουσίες που έχουν προσφέρει περισσότερα από το χλώριο και το βρώμιο για την καταστροφή του όζοντος είναι το βρωμιούχο μεθύλιο, χλωροφόρμιο, τετραχλωράνθρακας και οι οικογένειες των χημικών ουσιών γνωστών ως halons, χλωροφθορανθράκων (CFC) και οι υδροχλωροφθορανθράκων ( HCFC).

Η επιστημονική επιβεβαίωση της μείωσης της στιβάδας του όζοντος οδήγησε τη διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συνεργασίας για την ανάληψη δράσης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος. Αυτό επισημοποιήθηκε στη Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, η οποία εγκρίθηκε και υπογράφηκε από 28 χώρες, στις 22 Μαρτίου 1985. Τον Σεπτέμβριο του 1987 αυτό οδήγησε στη σύνταξη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Ο κύριος στόχος του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία της στιβάδας του όζοντος ήταν η λήψη μέτρων για τον έλεγχο της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης ουσιών που την καταστρέφουν, με απώτερο στόχο την εξάλειψή τους βάσει των εξελίξεων των επιστημονικών γνώσεων και των τεχνολογικών πληροφοριών.

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ είναι δομημένο γύρω από αρκετές ομάδες που καταστρέφουν το όζον. Οι ομάδες των χημικών ουσιών ταξινομούνται σύμφωνα με την οικογένεια χημικών παρατίθενται στα παραρτήματα του κείμενου του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ απαιτεί τον έλεγχο 100 περίπου χημικών ουσιών, σε διάφορες κατηγορίες. Για κάθε ομάδα ή παράρτημα χημικών ουσιών, η Συνθήκη ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και της κατανάλωσης των ουσιών αυτών, με στόχο την τελική τους εξάλειψη.

Το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ισχύει για την κατανάλωση των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Η κατανάλωση ορίζεται ως οι ποσότητες που παράγονται καθώς εισάγονται, μείον τις ποσότητες που εξήχθησαν σε κάθε δεδομένο έτος. Υπάρχει επίσης μια έκπτωση για την επαλήθευση της καταστροφής.

Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις για βασικές χρήσεις όπου δεν υπάρχουν αποδεκτά υποκατάστατα, για παράδειγμα, σε δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής (MDI) που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία του άσθματος και άλλων αναπνευστικών προβλημάτων ή halon καταστολής πυρκαγιάς, συστήματα που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια και σε αεροσκάφη.

Το 1994, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε τη 16η Σεπτεμβρίου ως τη Διεθνή Ημέρα για τη Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος, τιμώντας την ημερομηνία της υπογραφής, το 1987, του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ψήφισμα 49/114).

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ προχώρησε και στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα χρονοδιαγράμματα τηρήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις, μερικά ακόμη και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Λόγω της σταθερής προόδου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, ήδη από το 2003, ο πρώην Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν δήλωσε ότι "Ίσως η πιο επιτυχημένη διεθνής συμφωνία μέχρι σήμερα να είναι το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ"


No comments:

Post a Comment