Monday, 25 February 2013

Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, 21 ΦεβρουαρίουΘέμα 2013: Βιβλία για την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα 

Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας ανακηρύχθηκε από τη Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), το Νοέμβριο του 1999 (30C/62). 

Στις 16 Μαΐου 2009 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα A/RES/61/266 κάλεσε τα κράτη μέλη «να προωθήσουν τη διατήρηση και προστασία όλων των γλωσσών που χρησιμοποιούνται από τους λαούς του κόσμου». Με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε το 2008 ως Διεθνές Έτος Γλωσσών, για την προώθηση της ενότητας στη διαφορετικότητα και διεθνή κατανόηση, μέσω της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας εορτάζεται κάθε χρόνο από τον Φεβρουάριο 2000 για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της πολυγλωσσίας. Η ημερομηνία αυτή αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 1952, όταν φοιτητές διαδηλώνοντας για την αναγνώριση της γλώσσας τους, Bangla, ως μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του Πακιστάν, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από την αστυνομία στην Ντάκα, η πρωτεύουσα του σημερινού κράτους του Μπαγκλαντές. 

Οι γλώσσες είναι τα πιο ισχυρά μέσα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της υλικής και άυλης κληρονομιάς μας. Όλες οι κινήσεις για την προώθηση της διάδοσης των μητρικών γλωσσών χρησιμεύεουν όχι μόνο για την ενθάρρυνση της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολύγλωσσης εκπαίδευσης, αλλά και για την ανάπτυξη πληρέστερης ενημέρωσης των γλωσσικών και πολιτισμικών παραδόσεων σε όλο τον κόσμο και να εμπνεύσει αλληλεγγύη η οποία να βασίζεται στην κατανόηση, την ανεκτικότητα και το διάλογο. 

Γλώσσες και πολιτιστική πολυμορφία 

Γλώσσες, με πολύπλοκες επιπτώσεις για την ταυτότητα, την επικοινωνία, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, είναι στρατηγικής σημασίας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ωστόσο, λόγω των διεργασιών της παγκοσμιοποίησης, είναι όλο και περισσότερο υπό απειλή, ή εξαφανίζονται εντελώς. Όταν οι γλώσσες ξεθωριάζουν, εξαφανίζεται και το πλούσιο μωσαϊκό του κόσμου της πολιτιστικής πολυμορφίας. Ευκαιρίες, παραδόσεις, μνήμη, μοναδικοί τρόποι σκέψης και της έκφρασης - πολύτιμους πόροι για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος – έχουν επίσης χαθεί.

Περισσότερο από το 50 % από τις περίπου 7.000 γλώσσες που ομιλούνται στον κόσμο είναι πιθανό να εξαφανιστούν μέσα σε μερικές γενιές με 96% από αυτές τις γλώσσες να ομιλούνται από ένα μικρό ποσοστό του 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μόνο σε μερικές εκατοντάδες γλώσσες έχει πραγματικά δοθεί εξέχουσα θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα και το δημόσιο τομέα και λιγότερο από εκατό χρησιμοποιούνται στον ψηφιακό κόσμο. 

Η πολιτιστική πολυμορφία και ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προώθηση της εκπαίδευσης για όλους και η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης είναι το έργο της UNESCO. Όμως αυτό το έργο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς ευρεία και διεθνή δέσμευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση γλωσσών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας ανακηρύχθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO το Νοέμβριο του 1999. Η Παγκόσμια Ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο από τον Φεβρουάριο 2000 για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της πολυγλωσσίας. 

Τον Ιανουάριο του 2006, η UNESCO δημιούργησε ένα στρατηγικό όργανο παρακολούθησης (η Task Force για τις γλώσσες και τη πολυγλωσσία, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή) και μια επιχειρησιακή δομή παρακολούθησης (το δίκτυο σημείων επαφής για τις γλώσσες) για να εξασφαλιστεί η συνέργεια μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων τομέων και υπηρεσιών από τις γλώσσες. Μέσα από αυτόν τον καλά σχεδιασμένο συνδυασμό, ο οποίος έχει ενισχυθεί και αναζωογονηθεί από το Φεβρουάριο του 2008 λόγω της δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη διατομεακή γλώσσα και πολυγλωσσία (IPLM), ο Οργανισμός εργάζεται σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση των αρχών του που προέρχονται από θέσπισης πρότυπων εργαλείων που αφορούν τις γλώσσες και τη πολυγλωσσία και σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη συνεκτικών εθνικών και περιφερειακών γλωσσικών πολιτικών, σύμφωνα με την ενδιάμεση στρατηγική του

 Στις 16 Μαΐου 2007 η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε το 2008 Διεθνές Έτος Γλωσσών, σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην τριακοστή τρίτη σύνοδό της στις 20 Οκτωβρίου 2005, και ονόμασε τον ΟΗΕ Οργανισμό για την Εκπαίδευση, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό για χρησιμεύσει ως επικεφαλής όργανο για το έτος. 

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αύξησε μόνο την ευαισθητοποίηση σε θέματα γλώσσας, αλλά και κινητοποίησε τους εταίρους και τους πόρους για τη στήριξη της εφαρμογής των στρατηγικών και πολιτικών υπέρ της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυγλωσσίας σε όλα τα μέρη του κόσμου. 

Το Διεθνές Έτος Γλωσσών έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η γλωσσική πολυμορφία απειλείται όλο και περισσότερο. Η γλώσσα αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας για την επικοινωνία όλων των ειδών, και αυτή η επικοινωνία που κάνει την αλλαγή και την ανάπτυξη δυνατή στην ανθρώπινη κοινωνία. Χρησιμοποιώντας - ή μη - ορισμένες γλώσσες σήμερα μπορεί να ανοίξει μια πόρτα, ή να τη κλείσει, για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας σε πολλά μέρη του κόσμου. 

Εν τω μεταξύ, υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι γλώσσες παίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη, στη διασφάλιση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας και την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς γνωσιακούς αποκλεισμούς και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και στην κινητοποίηση πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή των πλεονεκτημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

No comments:

Post a Comment