Friday, 22 March 2013

Παγκόσμια Ημέρα για το ΝερόΘέμα 2013: Συνεργασία για το νερό

Η συνεργασία για το νερό αποτελεί το θεμέλιο για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία για το νερό συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας και της ισότητας, δημιουργεί οικονομικά οφέλη, βοηθά στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, και χτίζει την ειρήνη.

Για να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημαντικό θέμα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό στις 22 Μαρτίου 2013 πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο με θέμα της συνεργασίας για το νερό.

Φέτος για την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό ...

«Διεθνές Έτος Συνεργασίας για το Νερό»

Το Δεκέμβριο του 2010, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε το 2013 των Ηνωμένων Εθνών ως «Διεθνές Έτος Συνεργασίας για το Νερό» (Ψήφισμα A/RES/65/154).

Το έτος οργανώνεται και στηρίζεται από την UNESCO, λόγω της μοναδικής διεπιστημονική προσέγγιση του Οργανισμού, η οποία συνδυάζει τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την επικοινωνία.

Λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή φύση του νερού ως ένα εγκάρσιο και καθολικό στοιχείο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσα από το Διεθνές Έτος για τη Συνεργασία για το Νερό φυσικά θα αγκαλιάσει και να θίξει όλες αυτές τις πτυχές


Ιστορικό

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου ως μέσο για την εστίαση της προσοχής στη σημασία του γλυκού νερού και υποστηρίζοντας την ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.


Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό αναδεικνύει μια συγκεκριμένη πτυχή του γλυκού νερού.

Η διεθνής ημέρα για να γιορτάσουμε το γλυκό νερό συστήθηκε το 1992 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανταποκρίθηκε ορίζοντας την 22η Μαρτίου, 1993 ως την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα A/RES/47/193 της 22ας Δεκεμβρίου 1992, με το οποίο η 22η Μαρτίου κάθε έτους ανακηρύχθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, που πρέπει να τηρείται από το 1993, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED).

Τα μέλη κλήθηκαν να αφιερώσουν την ημέρα, ανάλογα με την περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο, σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω της παραγωγής και της διάδοσης των ντοκιμαντέρ και τη διοργάνωση συνεδρίων, στρογγυλές τράπεζες,  σεμινάρια και εκθέσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων και την εφαρμογή των συστάσεων της Agenda 21.

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon

Το νερό αποτελεί το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το χρειαζόμαστε για την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και την οικονομική πρόοδο. Ωστόσο, κάθε χρόνο έχουμε και νέες πιέσεις. Ένας στους τρεις ανθρώπους ζει ήδη σε μια χώρα με μέτρια έως υψηλή έλλειψη νερού, και μέχρι το 2030 σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορούσε να αντιμετωπίζει λειψυδρία, μιας και η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά κατά 40 τοις εκατό. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων, της βιομηχανίας και της γεωργίας, της πόλης και της χώρας, οριζοντίως και καθέτως και σε διασυνοριακό επίπεδο. Η κλιματική αλλαγή και οι ανάγκες των πληθυσμών αυξάνονται σε μέγεθος και ευημερία σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για την προστασία και τη διαχείριση αυτού του εύθραυστου, πεπερασμένου πόρου.

Το Διεθνές Έτος Συνεργασίας για το Νερό, και η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερού του 2013 είναι αφιερωμένα στην ανάδειξη των κοινών προσπαθειών για να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο μερίδιο για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, μέσω του ΟΗΕ-Νερό και 30 μέλη του ΟΗΕ και 25 διεθνείς εταίρους, ενισχύει τη προώθηση της συνεργασίας από τον παγκόσμιο επίπεδο προς τους πολίτες. Για παράδειγμα, το Προγράμμα Ανάπτυξης Κοινόχρηστης Εταιρικής Σχέσης για το Νερό των Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει τη πολιτική συμφωνία για τα κοινά ύδατα,  όπως στην λεκάνη του Νείλου. Η UNESCO στηρίζει την ισότιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων για να αποφευχθεί η σύγκρουση, ενώ η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Σύμβαση της Ευρώπης για την προστασία και τη χρησιμοποίηση των διασυνοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Καλώ τις χώρες εκτός της περιοχής της UNECE να προσχωρήσουν στη Σύμβαση και να την αναπτύξουν περαιτέρω.

Η γεωργία αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο χρήστη του γλυκού νερού, και υπάρχει αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη να συμβιβάσει τις απαιτήσεις της με τις ανάγκες της εγχώριας και βιομηχανικής χρήσης, κυρίως στην παραγωγή ενέργειας. Η αλλαγή του κλίματος παρουσιάζει επίσης μια αυξανόμενη απειλή για τη γεωργική παραγωγικότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Η Zero Hunger Challenge προωθεί την αειφόρο γεωργία μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την αξιοποίηση των πλέον κατάλληλων τεχνολογιών, ώστε οι μικροί αγρότες και οι βιομηχανικοί γίγαντες μπορούν να αποκομήσουν περισσότερη καλλιέργεια ανά σταγόντα νερού.

Κανένα μήνυμα για το νερό δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί δίχως να αναφέρεται ο παράγοντας της υγιεινής. Ενώ ο στόχος της Χιλιετίας για την παροχή πρόσβασης σε βελτιωμένες πηγές νερού έχει επιτευχθεί, είμαστε θλιβερά μακριά από την υγιεινή. Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην αξιοπρέπεια και την υγεία που παρέχεται από την πρόσβαση σε μια τουαλέτα και την προστασία από μη επεξεργασμένα απόβλημα. Έχουμε μετρήσει το κόστος σε ζωές - 4.500 μικρά παιδιά την ημέρα - και σε οικονομική παραγωγικότητα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι κάθε δολάριο που δαπανάται για την αποχέτευση μπορεί να φέρει μια πενταπλάσια απόδοση. Γι 'αυτό ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε μια παγκόσμια έκκληση για δράση για να επιταχύνει το έργο επίτευξης των MDG σχετικά με την υγιεινή. Οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγιεινής είναι μια προκαταβολή για ένα βιώσιμο μέλλον.

Έχουν μείνει λίγο περισσότερες από 1.000 μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας των MDG, αλλά με ανανεωμένη προσπάθεια μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε στις αρχές της χιλιετίας. Αλλά το 2015 δεν είναι η γραμμή τερματισμού, απλώς ένα ορόσημο σε μια μακρά και δύσκολη διαδρομή. Καθώς αναπτύσσουμε τη μετά το 2015 ατζέντα για την ανάπτυξη, στόχος μας είναι η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας, και να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο κόσμο γεμάτο ευκαιρίες για όλους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δοθεί ίση σημασία στην περιβαλλοντική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία χωρίς καθαρό, άφθονο γλυκό νερό. Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, κάνω έκκληση για αυξημένη συνεργασία. Το νερό είναι ένας κοινός πόρος. Ας το χρησιμοποιήσουμε πιο έξυπνα και να το σπαταλάμε λιγότερο έτσι ώστε όλοι να έχουμε ένα δίκαιο μερίδιο.

No comments:

Post a Comment