Monday, 15 September 2014

15 Σεπτεμβρίου 2014: Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας


Η δημοκρατία αποτελεί μια οικουμενική αξία που βασίζεται στην ελεύθερα εκφρασμένη βούληση των λαών να αποφασίζουν για τα δικά τους πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συστήματα και την πλήρη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. 

Ενώ οι δημοκρατίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο δημοκρατίας. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα Ηνωμένα Έθνη για την υποστήριξη των προσπαθειών των κυβερνήσεων για την προώθηση και εδραίωση της δημοκρατίας που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και μόνο κατά το συγκεκριμένο αίτημα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.


Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με το ψήφισμα A/62/7(2007) ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα εθνικά προγράμματα που διατίθενται για την προώθηση και την εδραίωση της δημοκρατίας, και επίσης αποφάσισε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, πρέπει να τηρείται η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας. 

Το θέμα της φετινής ημέρας για το 2014 είναι: Η συμμετοχή των Νέων για τη Δημοκρατία- το οποίο έρχεται να υπογραμμίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των νέων στη δημοκρατική διαδικασία. 

Οι νέοι ηλικίας 15-25 αποτελούν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο-με την πλειοψηφία των νέων ανθρώπων να ζουν σήμερα σε χώρες με συνθήκες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 

Ωστόσο, μελέτες δείχνουν μείωση της πίστης των νέων για την πολιτική, όπως την ξέρουμε, με τη μείωση των επιπέδων της συμμετοχής στις εκλογές, τα πολιτικά κόμματα και τις παραδοσιακές κοινωνικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό ισχύει τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναδυόμενες δημοκρατίες. 

Την ίδια στιγμή, άτυπα κινήματα νεολαίας για τη δημοκρατική αλλαγή είναι σε άνοδο σε αρκετές χώρες-συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων κρατών. Χρησιμοποιώντας νέα κανάλια επικοινωνίας μέσα από τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, οι νέοι αφήνουν το δικό τους σημάδι στην οικοδόμηση της δημοκρατίας με μη παραδοσιακές μεθόδους. 

Η Διακοινοβουλευτική Ένωση προωθεί τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, μέσω των εθνικών κοινοβουλίων της σε 162 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ιστορικό 

Η Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας παρέχει μια ευκαιρία για να επανεξεταστεί η κατάσταση της δημοκρατίας σε όλο το κόσμο. Η δημοκρατία είναι τόσο μια διαδικασία όσο και ένας στόχος, και μόνο με την πλήρη συμμετοχή και υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα, τα εθνικά διοικητικά όργανα, την κοινωνία των πολιτών και τα άτομα, μπορεί το ιδανικό της δημοκρατίας να γίνει πραγματικότητα που θα πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι και παντού. 

Οι αξίες της ελευθερίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή της διεξαγωγής περιοδικών και γνήσιων εκλογών με καθολική ψηφοφορία, αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατίας. Με τη σειρά της, η δημοκρατία αποτελεί το φυσικό περιβάλλον για την προστασία και την αποτελεσματική υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές αυτές ενσωματώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναπτύχθηκε περαιτέρω στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο καθιερώνει μια σειρά από πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών που στηρίζουν δημοκρατίες με νόημα. 

Η σχέση μεταξύ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτυπώνεται στο άρθρο 21(3) της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο ορίζει: 

"Η βούληση του λαού πρέπει να είναι η βάση της αρχής της κυβέρνησης. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται με καθολική και ισότιμη ψηφοφορία και θα πρέπει να διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, ή με ισοδύναμες ελεύθερες διαδικασίες ψηφοφορίας"

Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και στις μεταγενέστερες πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καλύπτουν τα δικαιώματα της ομάδας (π.χ. αυτοχθόνων λαών, μειονοτήτων, ατόμων με ειδικές ανάγκες) είναι εξίσου απαραίτητες για τη δημοκρατία, καθώς εξασφαλίζουν την δίκαιη κατανομή του πλούτου, την ισότητα και τη δικαιοσύνη σε σχέση με την πρόσβαση στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.


Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα κ. Ban Ki-moon για το 2014 

"Καθώς τηρούμε τη φετινή Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, ο κόσμος φαίνεται πιο ταραγμένος από ποτέ. Σε πολλές περιοχές και με πολλούς τρόπους, οι αξίες των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δοκιμάζονται και αμφισβητούνται. 

Οι πρόσφατες εκρήξεις βίας ενισχύουν μια αλήθεια που έχουμε δει ξανά και ξανά: ότι οι κοινωνίες δεν είναι χωρίς αποκλεισμούς, και όπου οι κυβερνήσεις δεν είναι δεκτικές και υπόλογες, η ειρήνη, η ισότητα και η ευημερία για όλους δεν μπορεί να ριζώσει. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους, με επίκεντρο τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που είναι μη προνομιούχοι, περιθωριοποιημένοι, άνεργοι, απελπισμένοι και φυσικά απογοητευμένοι. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η γνώμη τους ακούγεται και ότι μπορούν να λάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μήνυμά μου σήμερα απευθύνεται σε όσους θα είναι στην πρώτη γραμμή του κόσμου μετά το 2015, και οι οποίοι από τη φύση τους είναι σε μια κρίσιμη καμπή στη ζωή τους: τους νέους. Ένας στους πέντε ανθρώπους σήμερα είναι μεταξύ των ηλικιών 15 και 24 Ποτέ ξανά η μετάβαση από τη εφηβεία στην ενηλικίωση δεν ήταν φορτωμένη με τόσες προκλήσεις αλλά συνάμα και τόσο ευλογημένη από ευκαιρίες. Έχετε τη δύναμη για δικτύωση, με ευκαιρίες που θα ήταν αδιανόητες πριν από 70 χρόνια όταν ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Είστε ο συνδετικός κρίκος για θέματα υψίστης σημασίας: αδικία, διακρίσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αποτίναξη του μίσους, η ανάγκη για ανθρώπινη αλληλεγγύη. 

Καλώ τα μέλη της μεγαλύτερης γενιάς των νέων στην ιστορία να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και να σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε για την επίλυσή τους. Να πάρετε στα χέρια σας τον έλεγχο του πεπρωμένου σας και να μεταφράσετε τα όνειρά σας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Να συμβάλετε στην οικοδόμηση μίας ισχυρότερης και καλύτερης δημοκρατικής κοινωνίας. Να εργαστείτε από κοινού, να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική σας σκέψη, να γίνετε αρχιτέκτονες ενός μέλλοντος που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ννα βοηθήσετε στο να ρυθμίσετε τον κόσμο μας στην πορεία για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, καλώ τους νέους ανθρώπους απανταχούν στον κόσμο να ηγηθούν προς μία σημαντική ώθηση της αληθινής δημοκρατία σε όλο τον κόσμο". 


No comments:

Post a Comment