Wednesday, 20 February 2013

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 20 Φεβρουαρίου 2013


Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί μια βασική αρχή για την ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη εντός και μεταξύ των εθνών. Υποστηρίζουμε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης όταν προωθούμε την ισότητα των φύλων ή των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών και των μεταναστών. Προωθούμε τη κοινωνική δικαιοσύνη όταν απομακρύνουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λόγω του φύλου, της ηλικίας, της φυλής, της εθνικότητας, της θρησκείας, του πολιτισμού ή της αναπηρίας.

 Για τα Ηνωμένα Έθνη, η επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους βρίσκεται στο πυρήνα της παγκόσμιας αποστολής μας για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η υιοθέτηση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας της Διακήρυξης για την Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση αποτελεί μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα της δέσμευσης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Διακήρυξη εστιάζει στη διασφάλιση των δίκαιων αποτελεσμάτων για όλους μέσα από την απασχόληση, τη κοινωνική προστασία, το κοινωνικό διάλογο, τις θεμελιώδεις αρχές και το δικαίωμα στην εργασία.

 Η Γενική Συνέλευση το 2007 ανακήρυξε την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, καλώντας τα κράτη μέλη να αφιερώσουν την ημέρα αυτή στη προώθηση εθνικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη και την 24η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. 

Η τήρηση της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Κοινωνική Δικαιοσύνη θα πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας προς την εξάλειψη της φτώχειας, τη προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας, την ισότητα των φύλων και τη πρόσβαση στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη για όλους. 

 
Ιστορικό

 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ενέκρινε ομόφωνα τη Διακήρυξη για την Κοινωνική Δικαιοσύνη για μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση, στις 10 Ιουνίου 2008. Αυτή είναι η τρίτη σημαντική δήλωση αρχών και πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας από την Ιδρυτική της Διακήρυξη το 1919. Βασίζεται στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας του 1944 και τη Διακήρυξη για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία του 1998. Η δήλωση του εκφράζει το σύγχρονο όραμα της εντολής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Η δήλωση ορόσημο αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα επαναβεβαίωσης των αξιών της ΔΟΕ. Είναι το αποτέλεσμα των τριμερών διαβουλεύσεων που ξεκίνησε στον απόηχο της έκθεσης της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης. Με την υιοθέτηση αυτού του κειμένου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων από 182 κράτη μέλη τονίζουν τον καίριο ρόλο του Οργανισμού σε τριμερές επίπεδο στην προσπάθεια για την επίτευξη προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Μαζί, δεσμεύονται να ενισχύσουν την ικανότητα της ΔΟΕ για την προώθηση αυτών των στόχων, μέσω της Ατζέντας Αξιοπρεπούς Εργασίας. Η Διακήρυξη καθιερώνει την Αξιοπρεπή Εργασία που υιοθετήθηκε από τη ΔΟΕ από το 1999, τοποθετώντας τη στο επίκεντρο των πολιτικών του Οργανισμού για την επίτευξη των στόχων της ιδρυτικής διακήρυξης.

 Η δήλωση έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή, αντικατοπτρίζοντας την ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη για μια ισχυρή κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων και δικαιοσύνης για όλους. Αποτελεί μια πυξίδα για την προώθηση μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης με βάση την αξιοπρεπή εργασία, καθώς και ένα πρακτικό εργαλείο για την επιτάχυνση της προόδου στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Αντικατοπτρίζει επίσης μια παραγωγική προοπτική τονίζοντας τη σημασία των βιώσιμων επιχειρήσεων για τη δημιουργία μεγαλύτερης απασχόλησης και ευκαιρίες εισοδήματος για όλους.

 Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη και τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας εντός και μεταξύ των εθνών και γι αυτό, με τη σειρά του, αναγνωρίζει ότι η κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την απουσία της ειρήνης και της ασφάλειας, ή ελλείψει του σεβασμού όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 Αναγνωρίζει επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση και η αλληλεξάρτηση είναι το άνοιγμα νέων ευκαιριών μέσω του εμπορίου, των επενδύσεων και των ροών κεφαλαίου, η πρόοδος της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφόρησης, για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και την ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών οικονομικών κρίσεων, της ανασφάλειας, της φτώχειας, του αποκλεισμού και της ανισότητας στο εσωτερικό και μεταξύ των κοινωνιών και σημαντικά εμπόδια για την περαιτέρω ολοκλήρωση και την πλήρη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και ορισμένες χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο.

 Στις 26 Νοεμβρίου 2007, η Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι, αρχής γενομένης από την εξηκοστή τρίτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, η 20η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon για τη Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης 2013

 «Καθώς γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, βλέπουμε πάρα πολλά μέρη όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για λίγους και μόνο αυξανόμενη ανισότητα για τους πολλούς

 Η αυξανόμενη ανισότητα υπονομεύει την πρόοδο της διεθνούς κοινότητας στην άρση εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου κόσμου.

 Τα ρήγματα είναι ορατά στην πτώση των μισθών για τις γυναίκες και τους νέους και στην περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας και στις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

 Πρέπει να ενισχύσουμε την οικοδόμηση των θεσμών και την ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

 Με την υιοθέτηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, οι ηγέτες του κόσμου δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν ένα πιο ίσο και δίκαιο κόσμο. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην ενίσχυση ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

 Παρά τις εξελίξεις αυτές, τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων αυτών εξαρτώνται από τις εστιασμένες και ακούραστες προσπάθειές μας. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας από τη λήξη της προθεσμίας του 2015 και επίσης να εξετάσουμε από την αρχή τον ορισμό νέων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 Καθώς επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε τον κόσμο που θέλουμε, ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη μιας πιο δίκαιης, βιώσιμης και δίχως αποκλεισμούς πορεία ανάπτυξης που να βασίζεται στο διάλογο, τη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη».

No comments:

Post a Comment