Friday, 22 March 2013

23 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα ΜετεωρολογίαςΠαγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
Παρακολούθηση του καιρού για τη προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας

 
Ο Παγκόσμιο Οργανισμός Μετωρολοφίας γιορτάζει τα 50 χρόνια του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καιρού

Η παρακολούθηση του καιρού για τη προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας είναι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας που γιορτάζει επίσης την 50ή επέτειο του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καιρού: ένα σύμβολο της παγκόσμιας συνεργασίας που γεννήθηε στο τέλος  του Ψυχρού Πολέμου.

Ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης εστιάζει την προσοχή στην κρίσιμη 24/7 παρακολούθηση των μετεωρολογικών και υδρολογικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ασφάλειας του ανθρώπου και την προστασία της κοινωνίας από τους κινδύνους, όπως οι πλημμύρες, οι τροπικοί κυκλώνες και η ξηρασία.

«Ο αυξανόμενος αντίκτυπος των ακραίων καιρικών φαινομένων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών οι φυσικές καταστροφές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους με οικονομικές απώλειες που υπολογίζονται σε πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας  κ. Jarraud. «Σχεδόν το 90 τοις εκατό αυτών των καταστροφών, περισσότερο από το 70 τοις εκατό των θυμάτων και σχεδόν το 80 τοις εκατό των οικονομικών απωλειών που προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες, το κλίμα ή σχετίζονται με κινδύνους που αφορούν τα ύδατα».

«Πολύ περισσότερα πρέπει, και μπορούν, να γίνουν για να καθησυχάσουμε τον ανθρώπινο πόνο. Οι τροπικοί κυκλώνες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και το κρύο και τα ζεστά κύματα επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο, προειδοποιώντας μας για μερικές από τις χειρότερες συνέπειες της αυξανόμενης μεταβλητότητας και αλλαγή του κλίματος», δήλωσε ο κ. Jarraud.

«Οι έγκαιρες καιρικές και κλιματικές προειδοποιήσεις και η μείωση των κινδύνων καταστροφών είναι σημεία κεντρικής σημασίας για οποιαδήποτε βιώσιμη ανάπτυξη. Η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας για το 2013 είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ενισχυθεί αυτό το μήνυμα και να προβληματιστούμε όλοι σχετικά με τα επιτεύγματα του παρελθόντος, να καταγράψουμε ό, τι χρειάζεται ακόμη να γίνει και να επαναδεσμευτούμε για την ανάπτυξη της κληρονομιά του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καιρού».

Η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαρτίου, σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος από το 1950, της Σύμβασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετωρολογίας τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού οργανισμού, ως διαδόχου του μη-κυβερνητικού Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΙΜΟ) που ιδρύθηκε το 1873.

Δραστηριότητες του τρέχοντος έτους θα σηματοδοτήσουν επίσης την επέτειο του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καιρού. Λίγο μετά την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου παρακολούθησης των καιρικών συνθηκών το 1960, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας να διερευνήσει τις δυνατότητες των δορυφόρων παρακολούθησης των καιριών συνθηκών ως μέρος της ημερήσιας διάταξης για την ειρηνική χρήση του απώτερου διαστήματος, προς όφελος της ανθρωπότητας. Αφήνοντας κατά μέρος τις πολιτικές διαφορές τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, ενωμένες μεταξύ τους και με πολλές άλλες χώρες, παρουσίασαν μια έκθεση που οδήγησε το Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας να ιδρύσει το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Καιρού το 1963. Αποτέλεσε έναν ακρογωνιαίο λίθο για τις ατμοσφαιρικές επιστήμες και μετεωρολογικές υπηρεσίες. Ακόμα και σήμερα, παραμένει μια εξαιρετική τοποθεσία στη διεθνή συνεργασία.

 Επιτεύγματα του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καιρού

  • Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την πρόγνωση του καιρού σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον πλούτο και την τεχνολογική πρόοδο 
  • Παρέχει τον «πυρήνα» της λειτουργικής εγκατάστασης της υποδομής για όλα τα Προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, όπως η αεροπορική και θαλάσσια μετεωρολογία, η κλιματολογία και η γεωργική μετεωρολογία, καθώς και για πολλά διεθνή προγράμματα άλλων φορέων 
  • Έθεσε τις βάσεις για πιο σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών της πληροφορικής, και οι δορυφόροι αποτελούν τα ζωτικά συστατικά για τη σύγχρονη μετεωρολογία όσον αφορά την παρακολούθηση και πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών.

Τα βασικά συστατικά του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καιρού είναι: τα παγκόσμια συστήματα παρατήρησης (το παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης), των τηλεπικοινωνιών (το παγκόσμιο σύστημα τηλεπικοινωνιών), καθώς και προβλέψεις (το Σύστημα Παγκόσμιας Επεξεργασίας Δεδομένων και Πρόβλεψης).

Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Καιρού παρέχει μια ουσιαστική συμβολή στους τομείς προτεραιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, από το Παγκόσμιο Πλαίσιο για τις Κλιματικές Υπηρεσίες (GFCS) για μείωση των κινδύνων καταστροφών, από το Σύστημα Πληροφοριών για το ολοκληρωμένο παγκόσμιο σύστημα παρατήρησης, από την ανάπτυξη της δυνατότητας  για αεροναυτική μετεωρολογία.

Η αξιοσημείωτη παρατήρηση και οι νέες τεχνολογίες μοντελοποίησης που αναπτύσσονται, βοηθούν  τους επιστήμονες να προωθήσουν την κατανόηση των πολύπλοκων παγκόσμιων καιρικών συνθηκών της Γης και του κλιματικού συστήματος. Ως εκ τούτου, οι πενθήμερες σήμερα προβλέψεις είναι εξίσου αξιόπιστες όσο και οι διήμερες προβλέψεις πριν από 25 χρόνια. Οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα έχουν αρχίσει να κάνουν εποχιακές και μακροπρόθεσμες προβλέψεις και θεωρούν ασαφή τα όρια μεταξύ καιρού και κλίματος με πρόβλεψη ανάπτυξης «απρόσκοπτων καιρικών συνθηκών και προβλέψεων για το κλίμα» με σκοπό να να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των υπηρεσιών παρακολούθησης και μελέτης του καιρού και του κλίματος.

«Περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται μία παγκόσμια συνεργασία για την προώθηση και το συντονισμό της παροχής των καλύτερων και πιο μακροπρόθεσμων προβλέψεων του καιρού και του κλίματος και έγκαιρων προειδοποιήσεων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας. Το 2013 η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας προσφέρει μια ευκαιρία για να ενισχυθεί αυτό το μήνυμα και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα», δήλωσε ο κ. Jarraud.

No comments:

Post a Comment