Wednesday, 20 March 2013

Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας

  
Η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο στόχο

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με θέμα «Ευτυχία και Ευημερία: "Καθορισμός ενός νεόυ οικονομικού προτύπου" η οποία έλεβε χώρα κατά τη διάρκεια της εξηκοστής έκτης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ban Ki-moon δήλωσε ότι ο κόσμος "χρειάζεται ένα νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο να αναγνωρίζει την ισοτιμία μεταξύ των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης. Η κοινωνική, η οικονομική και η περιβαλλοντική ευημερία είναι αδιαίρετη. Μαζί ορίζουν την παγκόσμια ευτυχία"  

Η συνάντηση συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Μπουτάν, μιας χώρας που αναγνώρισε την υπεροχή της εθνικής ευτυχίας πάνω από το εθνικό εισόδημα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και όπως είναι γνωστό, υιοθέτησε τον στόχο της Ακαθαρίστου Εθνικής Ευτυχίας πέρα από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο υπ' αριθμ. 66/281PDF ψήφισμά της 12ης Ιουλίου 2012, διακήρυξε την 20η Μαρτίου ως τη Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευτυχίας και της ευημερίας ως καθολική, σε σχέση με τους στόχους και τις φιλοδοξίες στη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και τη σημασία της αναγνώρισης της στους στόχους της δημόσιας πολιτικής.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καλεί τα κράτη μέλη, τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και τη κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανισμών και των ιδιωτών, να τηρήσουν τη Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας με τον κατάλληλο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και της δημόσιας ευαισθητοποίησης. 
 

Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon

Η επιδίωξη της ευτυχίας βρίσκεται στον πυρήνα των ανθρώπινων προσπαθειών. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φιλοδοξούν να έχουν μία ευτυχισμένη και ικανοποιητική ζωή χωρίς φόβο και αλλά σε αρμονία με τη φύση.

Ωστόσο, το βασικό υλικό για την ευημερία εξακολουθεί να είναι άπιαστο για πάρα πολλούς που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι επαναλαμβανόμενες κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις, η βία και η εγκληματικότητα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η αύξηση των απειλών της κλιματικής αλλαγής αποτελούν μια πανταχού παρούσα απειλή.

Στη Διάσκεψη του Ρίο +20 του ΟΗΕ του περασμένου έτους για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνησαν σχετικά με την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη, με την ενσωμάτωση τριών πυλώνων-την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνώρισαν ότι, για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτικών αποφάσεων, ευρύτερα μέτρα που να αφορούν τη πρόοδο θα πρέπει να συμπληρώσουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Έχω ενθαρρυνθεί από τις προσπάθειες ορισμένων κυβερνήσεων να σχεδιάσουν πολιτικές που να βασίζονται σε δείκτες ολοκληρωμένης ευημερίας. Ενθαρρύνω και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.  

Σε αυτή την πρώτη εορτή της Παγκόσμιας Ημέρας της Ευτυχίας, ας ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του ανθρώπου και ας ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας για να βοηθήσουμε τους άλλους. Όταν συνεισφέρουμε στο κοινό καλό, εμείς οι ίδιοι εμπλουτιζόμαστε. Η συμπόνια προάγει την ευτυχία και θα βοηθήσει να οικοδομήσουμε το μέλλον που θέλουμε.Κείμενο του Ψηφίσματος
Η Γενική Συνέλευση,

Υπενθυμίζοντας το υπ' αριθμ. 65/309 ψήφισμά  της 19ης Ιουλίου 2011, που καλεί  τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την εκπόνηση πρόσθετων μέτρων που να ορίζουν τη σημασία της επιδίωξης της ευτυχίας και της ευημερίας στην ανάπτυξη με σκοπό την καθοδήγηση των δημόσιων πολιτικων τους,

Συνειδητοποιώντας ότι η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελεί θεμελιώδη στόχο 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευτυχίας και της ευημερίας ως παναθρώπινους στόχους και φιλοδοξίες στη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο το κόσμο και τη σημασία της αναγνώρισή τους ως στόχους δημόσιας πολιτικής

Αναγνωρίζοντας, επίσης την ανάγκη για μια πιο περιεκτική, δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, τη καταπολέμηση της φτώχειας, την ευτυχία και την ευημερία όλων των των ανθρώπων 

Αποφασίζει

  1. Να κηρύξει την 20η Μαρτίου ως τη Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας
  2. Να καλέσει όλα τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτών, να εορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Ευτυχίας με τον κατάλληλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της οργανώσης δραστηριοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της δημόσιας ευαισθητοποίησης 
  3. Ζητούν από το Γενικό Γραμματέα να θέσει το παρών ψήφισμα υπό την κρίση και την προσοχή σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμέρνων Εθνών και των πολιτικών οργανώσεων της κοινωνίας για την κατάλληλη τήρηση.


Το κείμενο αποτελεί μετάφραση των επίσημων κειμένων του ΟΗΕ
μτφ. Δημήτριος Σαλαμπάσης 

No comments:

Post a Comment