Thursday, 18 December 2014

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη

Source: www.citizenorange.com
Στις 4 Δεκεμβρίου 2000, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό των μεταναστών στον κόσμο, διακήρυξε τη 18η του Δεκέμβρη ως τη Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη. Στις 18 Δεκεμβρίου 1990, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους.

Τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και οι διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις καλούνται να παρατηρήσουν τη Παγκόσμια Ημέρα για τους Μετανάστες, μέσω της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των μεταναστών, καθώς και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και το σχεδιασμό των δράσεων για την εξασφάλιση της προστασίας τους.

Στο Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου για τη Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη τον Οκτώβριο του 2013, τα κράτη μέλη ενέκριναν ομόφωνα τη δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή της μετανάστευσης στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παράνομης μετανάστευσης και των δράσεων για να διευκολυνθεί η ασφαλής, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση. Η δήλωση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και την προώθηση των διεθνών κανόνων εργασίας. Η δήλωση καταδικάζει έντονα τις εκδηλώσεις ρατσισμού και μισαλλοδοξίας και τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δημόσια αντίληψη των μεταναστών και της μετανάστευσης.

Στην έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο του 2013, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οκτώ σημείων για να "κάνουν το έργο της μετανάστευσης" για όλους: τους μετανάστες, τόσο στις κοινωνίες προέλευσης όσο και στις κοινωνίες προορισμού. "Η μετανάστευση είναι μια έκφραση της ανθρώπινης φιλοδοξίας για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μέρος του κοινωνικού ιστού, μέρος της ανθρώπινης οικογένειας" όπως αναφέρει στις παρατηρήσεις του Γενικός Γραμματέας.

Source: www.un.org
Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon

Την Παγκόσμια Ημέρα για τους Μετανάστες, καλούμε για την εκπλήρωση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 232 εκατ μεταναστών παγκοσμίως.

Πάρα πολλοί μετανάστες ζουν και εργάζονται σε επισφαλείς και άδικες συνθήκες. Πολλοί διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα, προσπαθώντας να αναζητήσουν καταφύγιο. Αυτοί και τα παιδιά τους είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση. Πολλοί στερούνται της ελευθερίας τους, αντί να λάβουν συμπάθεια και απαραίτητη προστασία. Οι συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών δημιουργούν μεγάλες ανισότητες, απειλούν τον κοινωνικό ιστό και, πολύ συχνά, οδηγούν σε βίαιες και αιματηρές επιθέσεις.

Η ατζέντα για την ανάπτυξη μετά το 2015 προσφέρει μια ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των φτωχότερων και πιο περιθωριοποιημένων γίνονται προτεραιότητα. Για να επιτύχουμε τους βασικούς στόχος του νέου πλαισίου του "δεν αφήνούμε κανέναν πίσω", πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην επισφαλή κατάσταση των μεταναστών παγκοσμίως.

Καλώ όλα τα κράτη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις βασικές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Εργαζομένων Μεταναστών και των Μελών των Οικογενειών τους, καθώς και των σχετικών πράξεων του διεθνούς εργατικού δικαίου. Καλώ επίση τα μέλη να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες και βασιζόμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστευτικές πολιτικές που προωθούν τα νόμια κανάλια μετανάστευσης. 

Τα ακριβή στοιχεία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των μεταναστών στις αναπτυξιακές στρατηγικές έτσι ώστε και να μπορέσουν να προσφέρουν τις ικανότητές τους και τις εμπειρίες τους για την πρόοδο των κοινωνιών τους. Οι μεταναστευτικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία, παρά να έχουν τις ρίζες τους στην ξενοφοβία στις παρανοήσεις. 

Την Παγκόσμια Ημέρα για τους Μετανάστες, ας επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να διαμορφώσουμε ποικίλες και ανοιχτές κοινωνίες που να παρέχουν ευκαιρίες και ζωές με αξιοπρέπεια για όλους τους μετανάστες.

Source: http://www.businessnews.sg/international-migrants-day/

Κοινή δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας Guy Ryder και του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein (περίληψη)

Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι πολλοί μετανάστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την εκμετάλλευση, τις διακρίσεις και τη βία σε όλη τη διαδικασία της μετανάστευσης. Από τις καταχρηστικές πρακτικές πρόσληψης μιας και επιδιώκουν να πάνε στο εξωτερικό σε αναζήτηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στη βία και τη κράτηση στα σύνορα, στην εκμετάλλευση, στην άνιση μεταχείριση στο χώρο εργασίας, στην ξενοφοβική βία, στην άρνηση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στις χώρες προορισμού.

"Ένα ισχυρό μέσο για τη μείωση των ανισοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μετανάστες, είναι μέσα από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των δικαιότερων μεταναστευτικών πολιτικών.

Ένας από τους λόγους που αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, είναι ότι η εργατική νομοθεσία συχνά δεν εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς που απασχολούν συνήθως τους διακινούμενους εργαζομένους, όπως η γεωργία, οι κατασκευές, ή η οικιακή εργασία. Η άρνηση στο να δώσουμε στους μετανάστες και τις οικογένειές τους την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στην κατάλληλη στέγαση είναι τόσο αστήριχτη ηθικά όσο και πρακτικά κοντόφθαλμη. Η ισότητα και η μη διακριτική μεταχείριση αποτελούν σημαντικό μοχλό της αειφόρου ανάπτυξης. Η επίμονη και η δομική διάκριση δημιουργούν μεγάλες ανισότητες που απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να αναπτύξει τις πραγματικές δυνατότητές της, όταν νομικά, κοινωνικά ή πολιτικά εμπόδια εμποδίζουν ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες, από τη συμβολή τους στο κοινό καλό.

Βάσει της μετά το 2015 Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών η ανάπτυξη θα είναι μία βασική ευκαιρία για να επιτευχθεί μια πιο δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για να είναι πραγματικά βιώσιμη, η ανάπτυξη πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο χωρίς αποκλεισμούς. No comments:

Post a Comment